Projektovanie stavieb a Architektúra
Referencie
r
r
r

Osvedčenia a oprávnenia k prevádzkovaniu činnosti.
2014
Rodinný dom
Rekreačná chata
Prestrešenie prístavby
Záhradná chata – prístavba
Rodinný dom
Garáž – nadstavba bytovej jednotky
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Novostavba bytového domu 6 b.j.
Zateplenie bytového domu
Strecha RD – nová
Rodinný dom
Prístavba skladových a soc. priestorov
Rodinný dom
Bytová jednotka
Zateplenie budovy obecného úradu
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom – prístavba + pivnica
Rodinný dom
- Senec
- Prievidza
- Zemianske Kostoľany
- Senec
- Reca
- Kľačno
- Senec
- Bratislava
- Lipník
- Žabokreky na Nitrou
- Bojnice
- Lazany
- Senec
- Kostolná Ves
- Diviaky nad Nitricou
- Prievidza
- Chynorany
- Lipník
- Diviaky nad Nitricou
- Bratislava
- Diviaky nad Nitricou
- Nedožery – Brezany
- Senec
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
2013
Záhradná chatka
Rodinný dom – novostavba
Chatka
Prístavba tanečnej školy k obchodu
Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného domu
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom – prístavba a nadstavba
Bytový dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Budova záchrannej služby + bystro
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rekreačná chata
Sklad automobilových komponentov
Rodinný dom
- Malá Čausa
- Boldog
- Bojnice
- Senec
- Piešťany
- Prievidza
- Kostolná Ves
- Reca
- Pezinok
- Bratislava
- Bratislava
- Reca
- Čataj
- Bratislava
- Senec
- Malý Biel
- Senec
- Zálesie
- Senec
- Senec
- Bojnice
- Senec
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- realizačný projekt
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
2012
Rodinný dom
Polyfunkčný objekt – novostavba
Obnova bazénu
Prestavba strechy rodinného domu
Bytový dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Prestavba rodinného domu
Kultúrny objekt – novostavba
Rodinný dom – novostavba
Nadstavba a prístavba rodinného domu
Nadstavba škôlky
Altánok
Rodinný dom – novostavba Rodinný dom – prestavba
Rodinný dom – novostavba
Záhradná chatka – prístavba
Rodinný dom - novostavba
Rodinný dom
Spevnené plochy
Rodinný dom
Rodinný dom – prestavba
Rodinný dom – prestavba
Rodinný dom
Rodinný dom
- Senec
- Senec (Lichnerova ulica)
- Devín
- Malá Čausa- realizačný projekt
- Bratislava (J. Hagaru)
- Nová Dedinka
- Chorvátsky Grob
- Diviaky nad Nitricou
- Zemianske Kostoľany
- Prievidza
- realizačný projekt
- Senec
- Prievidza
- Nitrianske Sučany
- Nitrianske Rudno
- Marianka
- Senec
- Prievidza
- Láb
- Kanianka
- Chorvátsky Grob
- Melčice – Lieskové
- Malá Čausa
- Senec
- Veľký Biel
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- projekt na územné konanie
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
2011
Polyfunkčný objekt
Rodinný dom
Rodinný dom
Polyfunkčný objekt
Autodielňa
Nadstavba bytového domu
Rodinný dom
Sklad
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Skladová hala
- Senec(Krátka ulica)
- Nitrianske Sučany
- Budmerice
- Senec(Turecká ulica)
- Tomášov
- Senec (Šafárikova ul.)
- Kľačno
- Senec (Lichnerova ul.)
- Nová Dedinka
- Tureň
- Melčice
- Senec(Boldocká ul.)
- zmena stavby pred dokončením
- realizačný projekt
- projekt zateplenia
- architektonický návrh
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
2010
Bytový dom
Rodinný dom
Rodinný dom - novostavba
Rodinný dom - novostavba
Rodinný dom - prestavba
Rodinný dom - novostavba
Rodinný dom - novostavba
Rodinný dom - novostavba
Rodinný dom
Rodinný dom - prístavba
Bytový dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Rodinný dom
Bytový dom - nadstavba
Oporný múr
Rodinný dom - nadstavba
Rodinný dom- prístavba
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom- prestavba
Bytový dom - nadstavba
Bytový dom
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom - nadstavba
Penzión
Polyfunkčný objekt
- Trnava (A. Kubinu)
- Kráľová pri Senci
- Diviaky nad Nitricou
- Prievidza (Kopanice)
- Kľačno
- Opatovce nad Nitrou
- Nový Svet
- Nová Dedinka
- Mlynský Klin
- Nová Dedinka
- Senec (Lichnerova)
- Tureň
- Tureň
- Senec
- Bratislava (Vlčkova)
- Chrenovec
- Senec (Tehelná ul.)
- Tomášov
- Dechtice
- Tureň
- Kľačno
- Kľačno
- Veľká Čausa
- Senec (Sokolská ul.)
- Dunajská Streda
- Senec (Vajanského)
- Jalovec
- Hradec
- Senec (Lichnerova)
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- architektonický návrh
- projekt na stavebné povolenie
- architektonický návrh
- projekt na stavebné povolenie
- architektonický návrh
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt zateplenia
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- energetický certifikát budovy
- architektonický návrh
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- zmena stavby pred dokončením
- projekt na stavebné povolenie
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- architektonický návrh
- energetický certifikát budovy
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- architektonický návrh
- realizačný projekt
2009
Rodinný dom - novostavba
Polyfunkčný objekt
Chata - novostavba
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom- novostavba
Rodinný dom- novostavba
Obecný úrad- prestavba
Záhradná chata- novostavba
Sklady- novostavba
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom- prestavba
Rodinný dom- prestavba
Bytový dom
Obytná zóna
Bytový dom
Rodinný dom- novostavba
Obecný úrad- prestavba
Obecný úrad- prestavba
Rodinný dom- novostavba
Kultúrno-športový areál
Požiarna zbrojnica
Obecný úrad- prestavba
Obecný úrad- prestavba
Rodinný dom- novostavba
Bytový dom
Penzión
- Kráľová pri Senci
- Senec (Nám. 1. mája)
- Senec (jazerá)
- Partizánske
- Partizánske
- Báhoň
- Blatné
- Malá Čausa
- Malá Čausa
- Senec
- Jalovec
- Kľačno
- Senec (Považská)
- Boldog
- Senec (Sokolská)
- Jarovce
- Temeš
- Temeš
- Malá Čausa
- Blatné
- Malá Čausa
- Malá Čausa
- Malá Čausa
- Malá Čausa
- Senec (Bratislavská)
- Lehota pod Vtáčnik.
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- architektonický návrh
- architektonický návrh
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt na stavebné povolenie
- projekt zateplenia
- urbanistická štúdia
- projekt zateplenia
- realizačný projekt
- realizačný projekt
- projekt zateplenia
- projekt na stavebné povolenie
- realizačný projekt
- projekt zateplenia
- realizačný projekt
- projekt zateplenia
- projekt na stavebné povolenie
- projekt zateplenia
- realizačný projekt
2008
Obytná zóna
Rodinný dom- novostavba
Rodinný dom- novostavba
Škola

Atď.
.
.
.
.
- Poľný Kesov
- Suchá nad Parnou
- Ivánka pri Dunaji
- Blatné
- urbanistická štúdia
- realizačný projekt
- projekt na stavebné povolenie
- projekt zateplenia
Začiatok projektovania - 2002
Polyfunkčný objekt - novostavba - Senec - Turecká ulica:
Rok výstavby:
2002
r
Polyfunkčný objekt - novostavba - Senec - Turecká ulica:
Rok výstavby:
2002
r
Bytový dom - nadstavba - Senec - Kollárová ulica:
Rok výstavby:
2010
r
Obecný úrad - prestavba - Temeš - okres Prievidza:
Rok výstavby:
2010
r
Obytná zóna - Poľný Kesov - Urbanistická štúdia:
r
Polyfunkčný objekt - novostavba - Senec – Krátka ulica:
Rok výstavby:
2013
r
Polyfunkčný objekt - novostavba - Senec – Lichnerova ulica:
Rok výstavby:
2014
r
Polyfunkčný objekt - novostavba - Senec – Mierové námestie:
Rok výstavby:
2014
r